Nyttig å vite for foresatte

Åpningstiden i barnehagen er fra 07.00-17.00.

Frokosten varer fra 07.00 til 08.30.

Barnehagens kjærnetid er fra 09.30-14.15- barnehagens planlagte aktiviteter vil skje innenfor dette tidsrommet.

Er barnet sykt, har fri eller kommer senere enn 09.30- gi beskjed til avdelingen.

Barnehagen bruker MyKid som digitalt kommunikasjon med foreldrene.

Barna i barnehagen som bruker bleie må ha med bleier, vårserlietter og evt salve.

Barn som har behov for hvile i løpet av barnahagedagen tar med seg egen vong. Tepper, poser og skinn må tilpasser årstider, vær og vind. 

Barn som skal spise frokost i barnehagen har med seg egen mat. De får servert melk eller vann til forkosten.

Barna får servert lunsj og ettermiddags mat i barnehagen hver dag. 

Hver avdeling har en fastsatt turdag per uke.

I barnehagen vår er vi mye ute, i all slags vær. Dette krever litt ekstra på klesfronten. Vi er avhengig av at barna har nok klær og sko. Mangler barnet noe, ringer vi foreldre/foresatte og ber de komme med dette.

Når sykdom oppstår i barnehagen ringer vi foreldrene. Vi følger folkehelseinstituttets anbefalninger på når barnet må holdes hjemme fra barnehagen: https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/temakapitler/11.-barnehager-og-smittevern---veil/#anbefalinger-om-naar-syke-barnehagebarn-boer-holdes-hjemme

Bursdagsfeiring i barnehagen vil bli markert med krone, sang og flagg. Alle bursdagsinvitasjoner skal leveres privat. Barnehagen oppfordrer til å be hele barnegrupper, eller i logiske sammensetninger for eksempel barn født i 2016.