/>

Søke barnehageplass

Nedre Auren Gårdsbarnehage er med på samordnet opptak med øvrige private og kommunale barnehager i Ringerike. Søknadsfrist er 1. mars.

Du kan klikke her for å komme direkte til søknadsskjema på Ringerike kommunes hjemmesider.