Nyttig å vite for foresatte

Åpningstiden i barnehagen er fra 07.00-17.00.

Frokosten varer fra 07.00 til 08.30.

Barnehagens kjærnetid er fra 09.30-14.15- barnehagens planlagte aktiviteter vil skje innenfor dette tidsrommet.

Er barnet sykt, har fri eller kommer senere enn 09.30- gi beskjed til avdelingen.

Barna i barnehagen som bruker bleie må ha med bleier, vårserlietter og evt salve.

Barn som har behov for hvile i løpet av barnahagedagen tar med seg egen vong. Tepper, poser og skinn må tilpasser årstider, vær og vind.

Barn som skal spise frokost i barnehagen har med seg egen mat. De får servert melk eller vann til forkosten.

Barna får servert formiddagsmat i barnehagen 4 dager i uken. På avdelingens tur dag har barna med seg matpakke hjemmenfra. Barna får servert frukt hver dag til ettermiddagsmåltidet. Om det er ønskelig, kan de ha med seg en matboks med litt mat til dette måltidet.

Hver avdeling har en fastsatt turdag per uke.

I barnehagen vår er vi mye ute, i all slags vær. Dette krever litt ekstra på klesfronten. Vi er avhengig av at barna har nok klær og sko. Mangler barnet noe, ringer vi foreldre/foresatte og ber de komme med dette.

Når sykdom oppstår i barnehagen ringer vi foreldrene. Vi følger folkehelseinstituttets anbefalninger på når barnet må holdes hjemme fra barnehagen: https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/temakapitler/11.-barnehager-og-smittevern---veil/#anbefalinger-om-naar-syke-barnehagebarn-boer-holdes-hjemme

Bursdagsfeiring i barnehagen vil bli markert med krone, sang og flagg. Alle bursdagsinvitasjoner skal leveres privat. Barnehagen oppfordrer til å be hele barnegrupper, eller i logiske sammensetninger for eksempel barn født i 2013.