Høyloftet

Høyloftet er en av våre avdelinger på Setra. Her går det 14 barn født i 2012 og 2013. Høyløftet har ansvar for hønene på gården og passer daglig på at de trives i hønsehuset sitt. Vi er mye på tur, og har minst en turdag i uka. Alle barnehagens førskolebarn går på Høyloftet. En dag i uka har vi førskolegruppe. Her har vi fokus på å øve på ferdigheter som er nyttig for å mestre skolehverdagen. Førskolegruppa har flere aktiviteter i løpet av året som bare er for dem, bland annet overnatting, saueslipp og skiskole. Det skal være litt ekstra stas å være førskolebarn.