Smia

Smia er an av våre småbarnsavdelinger på Bryggerhuset. Her er går det 8 barn født i 2015 og 1016. Smia har gode rutiner som legger til rette for en rolig og trygg hverdag i barnehagen. De utforsker både gården og de nærmeste turstedene. På vinteren brukes det mye tid på å kikke i fuglekarnappen de har ansvaret for sammen med nabo avdelingen, Ysteriet.